Iniekcje wysokociśnieniowe jet-grouting mogą mieć następujące zastosowania:

 • wzmocnienie gruntu pod fundamentami istniejących budynków,
 • głębokie posadowienie nowobudowanych obiektów wykonywanych w sąsiedztwie istniejących budynków,
 • obudowa zewnętrzna tuneli w gruntach nieskalistych (obudowa może stanowić osłonę wodoszczelną),
 • uszczelnianie spękanych budowli poprzez wykonanie osłony z cemento-gruntu,
 • wykonanie wodoszczelnych ekranów poziomych (korek) poniżej dna projektowanego wykopu,
 • wykonanie szczelnych palisad (zabezpieczających przed napływem wody gruntowej).

Sprzęt stosowany do wykonywania iniekcji:

 • wielozadaniowe wiertnice KLEMM Atlas Copco, MDT na podwoziu gąsienicowym,
 • pompa wysokociśnieniowa Halliburton, HDI Obermann, Tecniwell,
 • automatyczny mieszalnik CCP typ MP18, Obermann typ OMP800,
 • system monitoringu z możliwością zapisu danych (kontrolujący m.in. głębokość wiercenia, ciśnienie, wydatek i parametry iniekcji, czas iniekcji),
 • silosy na cement.