Kolumny przemieszczeniowe to uzupełnienie naszej oferty o technologię pozwalającą na szybkie wzmocnienie gruntów spoistych i niespoistych zagęszczonych. Tego typu kolumny mają zastosowanie przy wykonywaniu:

  • posadowienia pośredniego nowobudowanych obiektów kubaturowych,
  • posadowienia pośredniego nowobudowanych obiektów liniowych, np. ekrany akustyczne.

Nasza firma wykorzystuje następujący sprzęt do wykonywania kolumn przemieszczeniowych:

  • wiertnice na podwoziu gąsienicowym RTG RG16T, RTG RG18T.
  • żurawie samojezdne do podania ewentualnego zbrojenia,
  • pompy do betonu i betonowozy.

Pliki do pobrania: Pale przemieszczeniowe