Kolumny DSM (Deep Soil Mixing) stosowane są w następujących obszarach budownictwa:

 • posadowienie obiektów inżynierskich (m.in. nasypy drogowe, kolejowe, budynki, zbiorniki oraz przepusty podziemne),
 • konstrukcje oporowe,
 • stabilizacja i uszczelnianie gruntu,
 • zabezpieczanie gruntu przed upłynnieniem,
 • ekrany i przesłony przeciwfiltracyjne modernizowanych zapór ziemnych.

Sprzęt stosowany do wykonywania kolumn DSM:

 • wielozadaniowe wiertnice BAUER typ RTG RG16T lub RTG RG18T na podwoziu gąsienicowym,
 • pompy wysokociśnieniowe Halliburton, HDI Obermann, Tecniwell,
 • system monitoringu z możliwością zapisu danych,
 • wibromłoty z żurawiami samochodowymi dla zabudowy zbrojenia sztywnego,
 • silosy na cement.

Typy zbrojenia kolumn DSM:

 • zbrojenie sztywne – kształtowniki stalowe (HEB, IPE, ceowniki, rury itp.)