Przebudowa drogi krajowej nr 87 w miejscowości Piwniczna Zdrój w km od 27+000 do km 27+900 w obrębie istniejącego pasa drogowego

Hala Koszyki Zespół biurowo-usługowy przy ul. Koszykowej w Warszawie

Przebudowa mostu przez rzekę Narew w m. Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku Kleosin - Sokoły

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 Iłża - Konopnica. Budowa obwodnicy m. Chodel

Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A1 w Mszanie

Przebudowa Drogi Krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach Miasta Tychy

Zaprojektowanie i budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej

Przebudowa dróg krajowych nr 2 7 i 61 wraz z przebudową estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim oraz na węźle Praskim w Warszawie

Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AW w tym zadanie A Odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chróścickiego w Warszawie

Przebudowa transportu publicznego w Tychach. Budowa parkingów wielopoziomowych Tychy Główne

Przebudowa ulicy Słowackiego od skrzyżowania z ul. Mikołowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja oraz przebudowa Węzła Wschodniego w rejonie ulic Pocztowa Dworcowa Św. Jana w Katowicach

Budowa odcinka 1 autostrady A1 od węzła Pyrzowice do węzła Piekary Śląskie

Budowa Autostrady A2 Stryków - Konotopa. Odcinek D

Budowa wieży szybu 2.1, budynku nadszybia szybu 2.1, fundamentów wciągarki, windy frakcyjnej, kanału wentylacyjnego i innych w LW Bogdanka pole Stefanów