Geoinżynieria

Zabezpieczenie wykopu niczym Afryka dzika

Budowa płyty fundamentowej w kopalni "Dębieńsko 1"

Zabezpieczenie stateczności ścian i dna wykopu podczas budowy wiaduktu kolejowego

ZRI Chrobok w Porcie Morskim w Elblągu

Dwa wiadukty kolejowe - 100 mb długości - 15,5 m głębokości - jedno zabezpieczenie

Firma ZRI Chrobok na "chińskiej" autostradzie

Niestandardowe rozwiązanie na przykładzie budowy wiaduktu w Krzeszowicach

Kolejowe szlaki komunikacyjne

Mikropalowanie na terenie Elektrowni Bełchatów

Szerokie spektrum możliwości na przykładzie LW BOGDANKA

Wysokie loty Firmy ZRI Chrobok na skoczni K40

Nowy most nad Tyśmienicą

Przesłona przeciwfiltracyjna jet-grouting - S8 Warszawa

Autostradą do Gdańska

Autostrada A1 - umocnienie rowów melioracyjnych

Firma ZRI Chrobok u wrót Twierdzy Modlin

Na zboczach Beskidu Śląskiego - Zabezpieczenie ścian wykopów, wzmocnienie gruntu oraz posadowienie pośrednie obiektów mostowych

ZRI Chrobok na skarpach Autostrady A1

Rozbudowa Galerii Sfera

Zabezpieczenie wykopu Atrium

Wzmocnienia podłoża gruntowego głównych szlaków komunikacyjnych

Posadowienie pośrednie ekranów akustycznych na kolumnach iniekcyjnych

Sukces wykonawczy wbrew przeciwnościom

Kolumny wysokociśnieniowe jet-grouting w budownictwie mostowym

Geoinżynieria w ochronie przeciwpowodziowej

Metody zabezpieczenia wykopów

Próg stabilizujący dno Dunajca

Umocnienia wykopów œścianką szczelną - stabilne zabezpieczenie

Zabezpieczenie wykopu gruntem zbrojonym na budowie obiektów mostowych