Budowa Elektrowni Wodnej w Kędzierzynie - Koźlu

W ramach budowy Małej Elektrowni Wodnej w Kędzierzynie - Koźlu wykonywaliśmy kompleksowe zabezpieczenie wykopu
ściankami szczelnymi.
Termin realizacji - od września 2011 r. do grudnia 2012 r.

Budowa elektrociepłowni w Częstochowie

W ramach budowy Elektrociepłowni Częstochowa wykonaliśmy kotwione ścianki z grodzic stalowych GU16-400.

Budowa ekranów akustycznych wzdłuż DK-86 na odcinku ekspresowym w rejonie ul. Pogodnej i Zimowej w Katowicach

Posadowienie pośrednie ekranów akustycznych wzdłuż DK nr 86 w Katowicach wykonaliśmy w technologii pali iniekcyjnych oraz wierconych - technologia uzależniona była od warunków gruntowych występujących na danym odcinku.

Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi S7 Grójec - Białobrzegi

NA budowie ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Grójec - Białobrzegi wykonaliśmy pale CFA
800 mm. Ekrany posadowione były na palach długości od 3 do 6 m. Łącznie wykonaliśmy tutaj 3.021 mb pali CFA.

Budowa dwupoziomego skrzyżowania drogi z torami kolejowymi w km 27,224 linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia w ciągu ulicy Aleja Róż i ulicy Krakowskiej w Legionowie

Od lutego 2012 roku prowadziliśmy roboty na budowie skrzyżowania dwupoziomego drogi z torami w ulicy Aleja Róż oraz ulicy Krakowskiej w Legionowie w zakresie:
- ścianki z grodzic stalowych,
- poziomej przesłony przeciwfiltracyjnej w technologii iniekcji wysokociśnieniowej jet-grouting.

Budowa Drogi Wojewódzkiej nr 631 w ciągu ulic Marsa - Żołnierska w Warszawie

Od maja 2011 roku wykonujemy pale CFA średnicy 800 mm oraz ścianki szczelne na budowie ul. Marsa w Warszawie.

Budowa Drogi Południowej Głównej na odcinku od DW933 - ul. Pszczyńska w Jastrzębia Zdroju do węzła Autostrady A1 w Mszanie

Od sierpnia 2011 roku do lutego 2013 roku wykonywaliśmy zabezpieczenie wykopu pod budowę wiaduktów 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 na budowie Drogi Południowej w Jastrzębiu - wiadukt nad torami PKP. Wbiliśmy grodzice stalowe na głębokość do 16, łącznie prawie 6.000 m2 ścianek szczelnych oraz 300 ton ram i rozpór stalowych. Roboty prowadzone były na podstawie projektu konstrukcyjnego opracowanego przez nasze biuro projektowe.

Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A1 w Mszanie – Etap II

W ramach budowy II etapu Drogi Głównej w Jastrzębiu-Zdroju wykonaliśmy zabezpieczenie skarp za pomocą kotew gruntowych zbrojonych prętem SAS670/800-43.
Wykonano ponad 2.000 sztuk kotew gruntowych długości 12m każda. Średnica buławy do 200mm.
Okres realizacji: wrzesień 2013 - czerwiec 2014 r.

Budowa drogi ekspresowej S19 - obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej

W ramach budowy obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej wykonujemy podpory tymczasowe w osiach B i G wraz z
rusztem stalowym dla podparcia szalunków ustroju nośnego mostu MS-3 przez rzekę Tyśmienicę. W tym celu wbiliśmy
rury stalowe średnicy 508x10 m długości 14-16 m.

Budowa Drogi Ekspresowej S8 od węzła Konotopa do Prymasa Tysiąclecia

Od września 2008 do marca 2010 roku prowadziliśmy prace na budowie S8 - Trasa Armii Krajowej w Warszawie. Nasz zakres obejmował:

  • wykonanie poziomej przesłony przeciwfiltracyjnej metodą jet-grouting dla tunelu drogowego i kolejowego,
  • wykonanie pionowej przegrody z grodzic stalowych GU7-600,
  • opracowanie projektu technologiczno-wykonawczego.

Budowa drogi ekspresowej S-3 na odcinku od węzła Międzyrzecz Południe do węzła Sulechów

Od października 2010 roku wykonujemy posadowienie pośrednie obiektów mostowych na budowie drogi ekspresowej S3
Międzyrzecz Południe - Sulechów. Nasza zakres robót obejmuje wykonanie kolumn jet-grouting fi 600 mm dla 5 obiektów.

Budowa drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała - Jasienica

W ramach budowy drogi ekspresowej S1 na odcinku Bielsko-Biała - Jasienica, wykonaliśmy kotwioną ściankę w pasie rozdziału dla kilkunastu obiektów mostowych

Budowa drogi ekspresowej Nr 7 na odcinku Kalsk (Pasłęk) - Miłomłyn

Od lipca 2010 r. do lipca 2012 r. wykonywaliśmy ścianki stałe z grodzic stalowych GU7S dla zabezpieczenia wykopów na budowie obiektów mostowych MS-1, WS-3, WS-3A, WK-5, DPD-5, WK-9, WS-12, WD-14, WD-19, WD-21

Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic Miasta)

Pod koniec 2012 roku na budowie drogi dojazdowej do węzła Dąbrowica w Lublinie wykonaliśmy ściankę z grodzic PCV GW580 długości 4m. Grodzice winylowe wbijane były na odcinku ok. 200 mb.

Więcej artykułów…