Budowa mostu stalowego w km 167,561 na Linii 068 Lublin - Przeworsk

W ramach budowy mostu kolejowego relacji Lublin - Przeworsk na rzece Wisłoce 65 wykonaliśmy przewierty sterowane i
szczelne.
Zakres wykonany przez naszą firmę:
- przewierty sterowane rurami HDPE 125 - 200 mm, długości do 135 mb,
- ścianka szczelna tymczasowa z grodzic GU długości do 7m dla dwóch podpór,
- ścianka szczelna stała z grodzic GU16N długości do 14m - ok. 200 mb - dla kilku podpór starego i nowego mostu, część
wbijanych pod istniejącym przęsłem,
- montaż ram i rozparć,
- ściągi gruntowe SAS,
- projekt wykonawczy zabezpieczenia wykopu.
Termin realizacji: październik 2014r. / marzec 2015 r.

Budowa mostu przez rzekę Białą przy ul. Kołłątaja w Białymstoku

W okresie od lipca do września 2005 roku wykonaliśmy następujące roboty na budowie mostu przez rzekę Białą w Białymstoku:
- palisada oraz korek w technologii jet-grouting,
- zabezpieczenie wykopu tymczasową i stałą ścianką z grodzic G46.

Budowa mostu na rzece Rabie w m. Proszówki koło Bochni

W październiku 2010 roku wbijaliśmy rur stalowe średnicy 508x10 mm na budowie mostu przez rzekę Raba w miejscowo
Proszówki, gmina Bochnia.

Budowa miejsc magazynowania odpadów paleniskowych w Elektrowni Pomorzany w Szczecinie

Roboty przewiertowe w Szczecinie na terenie Elektrowni Pomorzany wykonaliśmy w ramach budowy miejsc magazynowania odpadów paleniskowych. Wykonaliśmy przewierty metodą mikrotunelingu rurami stalowymi Ø406 i 610 mm długości ok. 60 mb.

Budowa magazynu opon na terenie zakładu Bridgestone w Poznaniu

W lipcu 2010 roku wbijaliśmy 689 sztuk grodzic stalowych GU16-400 długości 10m dla zabezpieczenia wykopu pod budowę magazynu opon na terenie zakładu Bridgestone w Poznaniu.

Budowa linii kolejowej Kraków - Medyka - granica państwa na odcinku Tarnów - Dębica

W grudniu 2011 roku wykonaliśmy palisadę z kolumn jet-grouting na terenie Stacji PKP Dębica. Wykonaliśmy kolumny jet-grouting o średnicy 1000mm i długości 12m.

Budowa kompleksu obiektów hotelowych u zbiegu ulic: Podwale Grodzkie, Karmelicka, Podbielańska w Gdańsku

Na budowie kompleksu obiektów hotelowych u zbiegu ulic: Podwale Grodzkie, Karmelicka, Podbielańska w Gdańsku, wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu. Grodzice stalowe G62 długości 9m wbijane były na odcinku 235 m.
Termin realizacji: kwiecień 2000r. - sierpień 2001r.

Budowa kompleksu mieszkalnego „La Cascade”, zlokalizowanego w Warszawie, w dzielnicy Bielany, przy ul. Bogusławskiego

Jesienią 2012r. wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu tymczasową ścianką z grodzic stalowych na budowie kompleksu
mieszkalnego La Cascade przy ul. Bogusławskiego w Warszawie. Grodzice wbijane były po obwodzie wykopu na odcinku 180 mb.

Budowa komina na terenie zakładów Synthos Dwory w Oświęcimiu

Na przełomie marca i kwietnia 2013 roku wykonaliśmy posadowienie pośrednie komina na budowie instalacji dopalania odgazów pochodzących z produkcji kauczuków na terenie Zakładów Synthos Dwory w Oświęcimiu.
Zakres robót obejmował:
- kolumny jet-grouting średnicy 600 mm długości 16m,
- zbrojenie kolumn,
- próbne obciążenie.
www.synthosgroup.com

Budowa kolektora Ślęża w ramach Autostradowej Obwodnicy Wrocławia

W ramach budowy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia nasza firma wykonała odcinek kolektora Ślęża długości około
1.000 mb w technologii mikrotunelinu rurami polimerobetonowymi DN1600 mm. Oprócz tego wykonaliśmy umocnienia
wykopów ściankami z grodzic stalowych dla naszych komór roboczych oraz na potrzeby kanalizacji.

Budowa hali WSK w Grodzisku Mazowieckim

Dla zabezpieczenia wykopu na czas wykonania fundamentu tokarki podtorowej na terenie hali WSK w Grodzisku Mazowieckim wykonaliśmy ścianki szczelne z grodzic stalowych GU16-400.
Termin realizacji: październik 2014r.

Budowa hali magazynowo-produkcyjnej na terenie Zakładów Konsorcjum Stali w Krakowie

W okresie sierpień / wrzesień 2011 r. wykonywaliśmy zabezpieczenie wykopu na budowie przepompowni na terenie Zakładów Konsorcjum Stali przy ul. F. Wrobela w Krakowie. Roboty prowadzone były na terenie hali produkcyjnej.

Budowa Hali KOSZYKI przy ul. Koszykowej w Warszawie

Na budowie HALI KOSZYKI w Warszawie wykonaliśmy mikropale Gonar T76 dla wzmocnienia kamienic przy ul. Noakowskiego 12, Noakowskiego 16, Koszykowej 59.
Zakres robót:
- mikropale Gonar T76 długości do 16 m - ok. 2.000 mb.
Realizacja - czerwiec/grudzień 2014r.

Budowa hali 1H - montaż pojazdów na terenie fabryki VW przy ul. Warszawskiej w Poznaniu

W ramach budowy Hali 1H na terenie fabryki VW w Poznaniu wykonaliśmy mur oporowy z grodzic stalowych PU16 wbijanych na odcinku 280 mb. Całość została zwieńczona oczepem stalowym.
Termin realizacji: maj 2002r. - styczeń 2003r.

Więcej artykułów…