Budowa przystani i przystanków tramwaju wodnego w Gdańsku

W lipcu i sierpniu 2011 roku wykonywaliśmy kotwienie ścianki szczelnej w systemie GONAR R51 na budowie przystani i
przystanków tramwaju wodnego w Gdańsku.

Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy S2 na odcinku Konotopa - Lotnisko Okęcie

Na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy S2, odcinek Konotopa - Lotnisko Okęcie wykonywaliśmy zabezpieczenie wykopu tymczasową ścianką szczelną. Okres realizacji: kwiecień 2010 - luty 2012.

Budowa podziemnej sieci ciepłowniczej w ramach inwestycji: Wykonanie zasilania Magistrali Wschodniej oraz południowej ze Źródła Łagisza

W ramach budowy sieci ciepłowniczej 2 x DN600 od komory 1325C8 do komory 1322C11 dla Magistrali Wschodniej i Południowej ze Źródła Łagisza wykonaliśmy przewierty poziome średnicy 1016x14 mm. Długość przewiertów: 2x63 mb oraz 2x22 mb.
Termin realizacji: czerwiec - lipiec 2015r.

Budowa parkingu podziemnego dla 150 samochodów osobowych „FOCHA” przy al. Focha w Krakowie wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie

Od lutego do kwietnia 2014 roku wykonaliśmy montaż tymczasowej ścianki szczelnej dla budowy parkingu podziemnego na potrzeby Muzeum Narodowego przy al. Focha w Krakowie.
Zakres wykonywany przez naszą firmę:
- projekt wykonawczy zabezpieczenia wykopu,
- ścianka tymczasowa z grodzic stalowych GU20N długości do 14m - 170 mb,
- kotwienie i rozparcie ścianki szczelnej,
- monitoring drgań sąsiedniej zabudowy

Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej wraz z przebudową ul. Strzegomskiej we Wrocławiu

W ramach budowy Obwodnicy Śródmiejskiej wraz z przebudową ulicy Strzegomskiej we Wrocławiu nasza firma wykonała skrzyżowanie magistrali wodociągowej Ø800mm metodą przewiertu poziomego rurami stalowymi Ø1820/1620 mm.

Budowa Obwodnicy miasta Pabianice w rezerwowanym korytarzu drogi krajowej nr 14 bis i S14 na odcinku Ksawerów - Dobroń

W grudniu 2011 roku zakończyliśmy roboty związane z wykonaniem muru oporowego ze ścianki szczelnej z grodzic stalowych GU16-400.

Budowa obwodnicy m. Hrebenne

Na budowie obwodnicy m. Hrebenne wykonaliśmy ściankę szczelną z grodzic stalowych G62 i G46.
Termin realizacji: listopad 2006r. - sierpień 2007r.

Budowa obiektu handlowo - usługowo - biurowego wraz z parkingiem przy ul. Wolności w Zabrzu

Od sierpnia 2010 roku prowadzimy roboty związane z zabezpieczeniem wykopu pod obiekt handlowo - usługowy przy ul. Wolności w Zabrzu.

Budowa Obiektu Centrum Kongresowego (Rondo Grunwaldzkie) w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną obejmującą 2 etap

W okresie od lutego do kwietnia 2014 roku wykonaliśmy stałą ściankę szczelną z grodzic stalowych GU20N na budowie Centrum Kongresowego Rondo Grunwaldzkie w Krakowie.
Nasz zakres obejmował:
- projekt technologiczny zabezpieczenia wykopu, elementów żelbetowych muru oporowego i schodów terenowych,
- wbicie grodzic stalowych GU16N, GU18N, GU20N długości od 7m do 10m na odcinku 73,2 mb,
- tymczasowe rozparcie ścianki.

Budowa obiektu Afrykarium - Oceanarium wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o. przy ul. Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu

W kwietniu 2012 r. rozpoczęliśmy wykonywanie robót związanych z kompleksowym zabezpieczeniem wykop ścianką szczelną z grodzic stalowych dla Afrykarium - Oceanarium na terenie ZOO we Wrocławiu. Zabezpieczamy wykop po obwodzie na odcinku ponad 500 mb. Ścianka zdemontowana została jesienią 2013r.

Budowa nowych skrzyżowań dwupoziomowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obszarze LCS Działdowo

Na terenie LCS Działdowo w ramach modernizacji linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa - Gdańsk, wykonaliśmy zabezpieczenie wykopów oraz kolumny DSM.
Zakres wykonywany przez naszą firmę:
- ścianka szczelna z grodzic GU16-400 jako zabezpieczenie wykopu na czas budowy 6 obiektów inżynierskich,
- kolumny DSM średnicy 800mm długości do 4,9m - 322 szt.
- projekt wykonawczy zabezpieczenia wykopu.
Termin realizacji: grudzień 2012 r. / czerwiec 2014 r.

Budowa nowej linii powlekania taśm w Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Świętochłowicach

W ramach tej budowy wykonaliśmy tymczasowe zabezpieczenie ścian wykopu grodzicami stalowymi G62 i PU32, częściowo kotwionymi systemem GONAR. Dodatkowo wykonaliśmy pale w technologii jet-grouting średnicy 700-1600 mm, zbrojone rdzeniem sztywnym. Całość tych robót oparta była na opracowanym przez nas projekcie wykonawczym konstrukcji.
Termin realizacji: wrzesień 2005 r. - styczeń 2006 r.

Budowa nowego budynku przeznaczonego dla potrzeb Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Krupniczej w Krakowie

Od czerwca 2014 roku do lutego 2015 roku wykonywaliśmy zabezpieczenia wykopu na budowie nowego budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (Paderevianum II) przy ul. Krupniczej w Krakowie.
Zakres wykonany przez naszą firmę:
- ścianka tymczasowa z grodzic stalowych długości do 14m wraz z rozparciem - dla części głębokiej,
- ścianka tymczasowa z grodzic stalowych długości do 7m wraz z rozparciem - dla części płytkiej,
- wzmocnienie podłoża kolumnami DSM średnicy 800 mm,
- projekt wykonawczy zabezpieczenia wykopu,
- monitoring drgań sąsiedniej zabudowy.

Budowa mostu stałego oraz tymczasowego mostu objazdowego na rz. Wisłoka w m. Jaworze Górne w ciągu DK nr 73 relacji Pilzno - Jasło

Na budowie mostu na Wisłoce w Jaworzu Górnym wykonaliśmy następujące roboty:
- ścianki z grodzic stalowych,
- wbijanie rur stalowych średnicy 508 mm.
Termin realizacji: kwiecień - wrzesień 2007 r.

Więcej artykułów…