Budowa, modernizacja, wałów rzek Wisłoki, Jasiołki, Ropy oraz potoków Warzyckiego i Słonego oraz odcinkowe zabezpieczenie brzegów Wisłoki i potoku Warzyckiego

We wrześniu i październiku 2012 roku wykonaliśmy ściankę szczelną z grodzic stalowych GU7S długości 4m, 5m i 6m w ramach modernizacji wałów Wisłoki w okolicach Jasła.

Budowa zespołu mieszkaniowo-usługowego RUA BONITA przy ul. Ślicznej w Krakowie

W czerwcu 2011 roku rozpoczęliśmy roboty związane z zabezpieczeniem wykopu na odcinku prawie 500 mb na budowie segmentu B obiektu pod nazwą RUA BONITA przy ul. Ślicznej w Krakowie. Grodzice zostały zdemontowane w lutym 2012 roku.

Budowa zespołu biurowego Enterprise Park przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Krakowie

Zabezpieczenie wykopu tymczasową ścianką szczelną z grodzic stalowych GU16-400 długości 10m na odcinku ok. 50 mb na budowie zespołu biurowego Enterprise przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Krakowie. Ścianka kotwiona w systemie GONAR R51N. Termin realizacji: sierpień - grudzień 2011r

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych przy drodze ekspresowej S-1 Bielsko-Biała - Skoczów - Cieszyn

Wrzesień 2010 - wykonywanie pali CFA średnicy 600 mm długości od 5,5 o 6,0 m.

Budowa wiaduktu nad torami PKP w Krzeszowicach

W ramach przebudowy wiaduktu nad torami PKP w km 365+917 w ciągu DK nr 79 w Krzeszowicach wykonaliśmy w 2011 roku zabezpieczenie wykopu ścianką tymczasową z grodzic stalowych GU16-400 wraz z montażem ściągów SAS670-35 oraz SAS670-43 w technologii przewiertu sterowanego

Budowa ulicy Sielskiej w Osztynie - etap III

Na budowie ulicy Sielskiej w Olsztynie wykonaliśmy zabezpieczenie czynnego torowiska na czas budowy i przesuwania konstrukcji wiaduktu.
Wykonaliśmy:
- mury oporowej z grodzic stalowych G62 w gat.18G2 na długości 92 mb,
- ściankę tymczasową z grodzic stalowych G62 długości do 16 m na odcinku 160 mb,
- montaż i demontaż ram z kształtownika HEB400 - 90 t.
Termin realizacji: sierpień 2005r. - sierpień 2006r.

Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym: zadanie A odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie

W okresie od listopada 2012 r. do marca 2013 r. na budowie ulicy Nowolazurowej w Warszawie wykonywaliśmy pale jet-grouting kotwiące konstrukcję wydłużenia tunelu.
Średnica pali: 400 mm. Ilość: ponad 14.000 mb.

Budowa ujęcia wody ze Zbiornika Tresna wraz z rurociągiem tłocznym do Browaru w Żywcu

Nasza firma od lipca 2009 roku do lipca 2010 roku realizowała roboty związane z budową rurociągu tłocznego do Browaru w Żywcu. W ramach odcinka lądowego i wodnego wykonaliśmy wodociąg metodą przewiertu sterowanego rurami HDPE średnicy 355 mm o łącznej długości ponad 5.500 mb.

Budowa Środowiskowej Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki – zlokalizowanej przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu

Od lipca 2011 do kwietnia 2012 roku wykonywaliśmy następujące roboty w ramach budowy Środowiskowej Biblioteki Nauk i Technicznych przy placu Grunwaldzkim we Wrocławiu:
- kolumny iniekcyjne jet-grouting o średnicy 700 mm i długości 6,5m wraz ze zbrojeniem kształtownikiem stalowym
- ścianka berlińska na długości ok. 48 mb
- ścianka szczelna wciskana.

Budowa Środowiskowej Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki – zlokalizowanej przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu

Od lipca 2011 do kwietnia 2012 roku wykonywaliśmy następujące roboty w ramach budowy Środowiskowej Biblioteki Nauk i Technicznych przy placu Grunwaldzkim we Wrocławiu:
- kolumny iniekcyjne jet-grouting o średnicy 700 mm i długości 6,5m wraz ze zbrojeniem kształtownikiem stalowym
- ścianka berlińska na długości ok. 48 mb
- ścianka szczelna wciskana.

Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze

Dla kolejnego etapu budowy stopnia wodnego na Odrze w Malczycach wykonaliśmy specjalistyczne roboty inżynieryjne.
Zakres wykonywany przez naszą firmę:
- ścianka szczelna z grodzic GU16-400 z pozostawieniem grodzic w gruncie na odcinku ponad 700 mb,
- demontaż grodzic stalowych na odcinku ok. 200 mb,
- mikropale TITAN 103/51 o długości 14m - 67 szt.
- próbne obciążenie mikropali.
Termin realizacji: maj 2014r. / grudzień 2014r.

Budowa sieci wodociągowej w Brzeszczach

Przewiert sterowany dla sieci wodociągowej w ulicy Bielskiej w Brzeszczach, rurą HDPE Ø 225 mm

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją elektryczną przepompowni ścieków oraz przebudowa odc. kanalizacji sanitarnej w m. Świnna Poręba gm. Mucharz

Przewierty sterowane rurami HDPE średnicy 140x12,7 mm o długości 370 mb wykonaliśmy końcem 2012 roku na budowie sieci wodociągowej w m. Świnna Poręba, gm. Mucharz.

Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych bulwarów nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu

Stałą ściankę szczelną z grodzic stalowych GU16-400 oraz GU20N, długości do 10m wykonaliśmy w ramach modernizacji
bulwarów odrzańskich w Raciborzu.

Więcej artykułów…