Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Brzesko – Wierzchosławice w km od 479+000 do km 499+800

Zimą, na przełomie 2011 i 2012 roku wykonywaliśmy kolumny jet-grouting o średnicy 800 mm wraz z próbnym obciążeniem

Kolektor ogólnospławny Centrum w Krakowie - etap I

Na budowie kolektora ogólnospławnego Centrum w Krakowie wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu tymczasową ścianką
z grodzic stalowych dla 7 komór roboczych do mikrotunelingu. Nasz zakres robót obejmował wbicie grodzic stalowych PU32 na głębokość 13m, następnie wbicie grodzic stalowych G62 na głębokość do 8m (po wykonanie pierwszego etapu komory), montaż ram i rozpór.
Terminy realizacji: kwiecień 2003r. - grudzień 2003r.

Kolektor deszczowy Aleja Wolności – rzeka Warta w Częstochowie

W ramach budowy kolektora deszczowego od Alei Wolności do Warty w Częstochowie wykonaliśmy przewiert rurami stalowymi Ø2220/21290 mm długości 165 mb pod torami na stacji PKP Częstochowa Osobowa

Budowa marketu Biedronka przy ul. Poznańskiej/ Kasztanowej w Jarocinie

Na przełomie marca i kwietnia 2013r. zabezpieczenie istniejącego kanału ścianką z grodzic stalowych, wciskanych za pomoc
prasy hydraulicznej. Ścianka została dodatkowo zakotwiona systemem Gonar R38.

Kanalizacja deszczowa w ulicy Gliwickiej w Orzeszu

Kanalizacja deszczowa w rejonie Huty Szkła i ulicy Szklarskiej w Orzeszu wykonana została metodą mikrotunelingu rurami żelbetonowymi o średnicy 800 mm. Łączna długość przewiertu wynosiła 227,5 mb.
Termin realizacji: 09.2005r. - 04.2006r

III etap przebudowy Placu Szewczyka w Katowicach

Z końcem roku 2011 rozpoczęliśmy wykonywanie mikropali kotwiących TITAN 73/53 długości do 18m w ramach przebudowy Placu Szewczyka w Katowicach. Roboty zostały zakończone w listopadzie 2012r.

Modernizacja linii kolejowej Kraków - Medyka - granica państwa na odcinku Podłęże - Bochnia

Na czas przebudowy jednego z wiaduktów nad torami PKP linii E30 na odcinku Podłęże - Bochnia wykonywaliśmy ściankę z grodzic stalowych GU16-400.

Elektrociepłownia Żerań – przewiert pod wałem Golędzińskim

W okresie styczeń - marzec 2012 r. na terenie Elektrociepłowni Żerań wykonaliśmy przewiert pod Kanałem Golędzińskim rurami stalowymi średnicy 508 mm
długości 55 mb.

Dostosowanie Trasy Armii Krajowej do parametrów Drogi Ekspresowej S-8 na odcinku Węzeł Modlińska - Węzeł Piłsudskiego w Markach

Od listopada 2009 do lipca 2012 roku prowadziliśmy roboty związane z zabezpieczeniem wykopu na czas remontu obiektów inżynierskich w ramach dostosowywania Trasy Armii Krajowej do parametrów Drogi Ekspresowej S-8 na odcinku od Węzła Modlińska do Węzła Piłsudskiego w Markach.

Dostosowanie Trasy Armii Krajowej do parametrów Drogi Ekspresowej S-8 na odcinku Węzeł Modlińska - Węzeł Piłsudskiego w Markach - mur oporowy z grodzic AZ28

Nasza firma pogrążała ścianki z grodzic stalowych AZ28 stanowiącej mur oporowy na budowie Trasy Armii Krajowej do parametrów Drogi Ekspresowej S-8 na odcinku od Węzła Modlińska do Węzła Piłsudskiego w Markach. Grodzice długości od 5 do 11 m wbijane były na odcinku 250 mb.

Dostawa instalacji cyklotronowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, technologiczną i budowlaną w Krakowie przy ul. Radzikowskiego Nr 152

Od czerwca 2012 roku realizujemy roboty na budowie instalacji cyklotronowej dla PAN przy ul. Radzikowskiego w Krakowie. Nasz zakres robót obejmuje wykonanie kolumn DSM średnicy 800 mm długości do 10,5 m oraz ścianek szczelnych z grodzic stalowych GU16-400 długości do 17m.

Budynek Produkcyjno – Biurowy w Dobczycach

Wykonanie kolumn DSM o średnicy 800mm zbrojonych kształtownikiem stalowym HEB100 o długości 4,0m

Budynek mieszkalny przy ul. Walerego Sławka w Krakowie

Zabezpieczenie wykopu ścianką tymczasową z grodzic stalowych GU16-400 na odcinku ok. 100 mb na budowie budynku
mieszkalnego przy ul. Walerego Sławka w Krakowie.

Budynek biurowy przy ul. Gancarskiej w Częstochowie

Dla zabezpieczenia wykopu pod budynek biurowy przy ulicy Gancarskiej 34 w Częstochowie wciskaliśmy grodzice stalowe
szerokości 400 mm długości do 9m.

Więcej artykułów…