Budowa obwodnicy m. Hrebenne

Na budowie obwodnicy m. Hrebenne wykonaliśmy ściankę szczelną z grodzic stalowych G62 i G46.
Termin realizacji: listopad 2006r. - sierpień 2007r.