Budowa CH Astoria w Bydgoszczy

Na budowie Centrum Handlowego Astoria w Bydgoszczy wykonaliśmy kompleksowe zabezpieczenie wykopu w technologii mieszanej, a mianowicie:

  • ścianki tymczasowe z grodzic stalowych
  • ścianki stałe z grodzic stalowych G62 i PU32
  • palisada z kolumn jet-grouting

Roboty prowadzone były przy użyciu wibromłotów pracujących w oparciu o technologię wysokich częstotliwości, ponieważ plac budowy sąsiaduje zobiektami zabytkowymi i mieszkaniowymi. Dodatkowo prowadzony był stały monitoring drgań.

Budowa Centrum Nanotechnologii B, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parkingu podziemnego Politechniki Gdańskiej

Na budowie Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej prowadziliśmy roboty geotechniczne od kwietnia 2013r. do grudnia 2014r. Zakres robót obejmował:
- zabezpieczenie wykopu ścianką z grodzic stalowych GU18N pogrążaną za pomocą prasy hydraulicznej i wibromłotów,
- kotwienie ścianki jw. kotwami GONAR R38N,
- wykonanie mikropali iniekcyjnych pod płytą fundamentową, średnicy 250 mm, zbrojonych prętami SAS 670/800,
- iniekcję niskociśnieniową w technologii jet-grouting pod budynkiem Audytorium Novum i Kuźni.

Budowa Centrum Logistycznego BSH przy ul. Papierniczej 7 w Łodzi

W ramach budowy Centrum Logistycznego Bosch Siemens w Łodzi wykonaliśmy zabezpieczenie skarpy palisadą z kolumn CFA fi 600 mm zbrojonych (co druga kolumna) na odcinku 52 mb, na podstawie własnego projektu wykonawczego

Budowa Centrum Hotelowo – Konferencyjnego przy ul. Narutowicza w Wieliczce

We wrześniu 2011 roku wykonaliśmy kotwy gruntowe na budowie centrum Hotelowo - Konferencyjnego przy ul. Narutowicza w Wieliczce

Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Grota Roweckiego w Krakowie

Na budowie obiektu wielorodzinnego przy ul. Grota Roweckiego w Krakowie wykonaliśmy roboty związane z zabezpieczeniem wykopu za pomocą ścianki berlińskiej wraz z opracowaniem projektu wykonawczego. Konstrukcję ścianki stanowiły dwuteowniki stalowe IPE400 instalowane we wcześniej nawiercone otwory o średnicy 500 mm z zabetonowaną podstawą. Ścianka dodatkowo została wzmocniona kotwami gruntowymi systemu GONAR.

Budowa budynku w zabudowie śródmiejskiej, mieszkalnego, wielorodzinnego, z usługami i garażem podziemnym przy ul. Ślusarskiej w Krakowie

W marcu 2013 roku rozpoczęliśmy wykonywanie zabezpieczenia wykopu na budowie budynku wielorodzinnego z gara
podziemnym przy ulicy Ślusarskiej w Krakowie.
Zakres wykonywany przez naszą firmę:
- palisada w technologii iniekcji jet-grouting średnicy 600 mm długości 15m zbrojona kształtownikami - 48 mb,
- ścianka tymczasowa z grodzic stalowych GU16-400 długości 14m - 214 mb,
- kolumny fi 400 mm w technologii jet-grouting kotwiące płytę denną, długości do 20 m,
- projekt wykonawczy zabezpieczenia wykopu i kotwienia płyty,
- monitoring drgań sąsiedniej zabudowy.
Zabezpieczenie zostało zdemontowane jesienią 2013 r.

Budowa budynku usługowego z parkinkiem podziemnym przy ul. Wiertniczej w Warszawie

Na budowie budynku przy ul. Wiertniczej w Warszawie wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu oraz iniekcję jet-grouting.
Zakres wykonanych robót:
- ścianka stała z grodzic GU7S długości 6m na odcinku ok. 65mb,
- przesłona przeciwfiltracyjna grubości 1m w technologii iniekcji jet-grouting.
Realizacja - lipiec/wrzesień 2014r.

Budowa budynku mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Romana Dmowskiego we Wrocławiu

Od stycznia do czerwca 2014 roku wykonywaliśmy tymczasowe zabezpieczenie wykopu dla budynku przy ul. Dmowskiego we Wrocławiu.
Nasz zakres obejmował:
- wbicie i wyrwanie grodzic stalowych długości do 9m - 68 mb,
- rozparcie ścianki szczelnej,
- monitoring drgań sąsiedniej zabudowy,
- palisadę jet-grouting średnicy 600 mm na odcinku 13,5 mb, zbrojoną kształtownikami stalowymi.

Budowa budynku mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną oraz parkingiem naziemnym przy ul. Okrzei w Warszawie

Na budowie budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Okrzei w Warszawie wykonaliśmy tymczasową ściankę szczelną z grodzic stalowych.
Nasz zakres obejmował:
- wciśnięcie grodzic stalowych GU16-400 z wykorzystaniem prasy hydraulicznej na odcinku 115 mb,
- palisadę z kolumn jet-grouting średnicy do 600 mm - 272 mb,
- opracowanie projektu technologicznego.
Termin realizacji: kwiecień - wrzesień 2015 r.

Budowa budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Balickiej w Krakowie

To kolejna budowa, na której wykonaliśmy ściankę berlińską. Podstawę ścianki stanowiły dwuteowniki IPE300 długości 6m.

Budowa budynku mieszkalnego z usługami i garażem podziemnym przy ul. Tarłowskiej 12 w Krakowie wraz z wjazdem i infrastrukturą techniczną

Na budowie przy ul. Tarłowskiej w Krakowie wykonywaliśmy ściankę berlińską. Zakres robót wykonanych przez naszą firmę obejmował:
- projekt technologiczny,
- montaż słupów ścianki berlińskiej w kolumnach jet-grouting średnicy 600 mm, zbrojonych kształtownikami stalowymi IPE270, IPE360, HEA200 - 135 sztuk,
- montaż opinki,
- montaż i demontaż ram i rozparć.
Realizacja: maj - sierpień 2015r.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sarmackiej 6 i 8 w Warszawie

Dla kolejnego obiektu mieszkaniowego w Warszawie wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu.
Zakres robót wykonanych przy ul. Sarmackiej obejmował:
- projekt technologiczny,
- wbicie i wyrwanie grodzic stalowych na odcinku ok. 362 mb,
- tymczasowe ramy i rozpory stalowe - ok. 85 t,
- kotwy gruntowe nośności 440 kN,
- palisada z kolumn jet-grouting średnicy 800 mm - 19 mb,
- mikropale Titan 30/11 i 40/16 długości 12m - 10 szt.,
- monitoring drgań sąsiednich obiektów.
Realizacja: wrzesień 2014r. - sierpień 2015r.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego we Wrocławiu

Dla inwestycji przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego wykonaliśmy tymczasowe zabezpieczenie wykopu ścianką szczelną.
Zakres wykonywany przez naszą firmę:
- palisada z kolumn jet-grouting średnicy 600mm, zbrojona kształtownikami stalowymi,
- wzmocnienie ściany fundamentowej istniejącego budynku (podbicie fundamentu),
- szczelna tymczasowa z grodzic GU długości do 9m pogrążana za pomocą prasy hydraulicznej,
- roboty ziemne wraz z wywozem i utylizacją urobku,
- projekt wykonawczy zabezpieczenia wykopu.
Termin realizacji: marzec 2015r. / grudzień 2015r.

Budowa budynku handlowo-usługowego w Kielcach przy ul. IX Wieków Kielc, Cichej i M. Pelca

W okresie lipiec - listopad 2013r. wykonaliśmy tymczasowe zabezpieczenie wykopu grodzicami stalowymi GU16-400 wbijanymi na głębokość do 9m na odcinku 160 mb dla budowy obiektu przy ul. Cichej / IX Wieków Kielc w Kielcach.

Więcej artykułów…