Budowa Suchego Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibórz

Budowa Suchego Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibórz

W okresie od sierpnia 2015 roku do października 2016 roku wykonaliśmy ścianki szczelne wraz z konstrukcją ściągów stalowych oraz kolumny jet-grouting średnicy do 1200mm na budowie zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu.

Budowa budynku hotelowego przy ul. 3 Maja w Krakowie

Budowa budynku hotelowego z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną przy ul. 3 Maja w Krakowie

Na budowie obiektu hotelowego przy ul. 3 Maja w Krakowie wykonaliśmy tymczasowe zabezpieczenia wykopu w postaci ścianki z grodzic stalowych na odcinku 335 mb (długość grodzic do 14 m) wraz z odwodnieniem wykopu

Termin realizacji: styczeń 2017 r. – grudzień 2017 r.

Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową DW nr 981 w m. Kąclowa

Zakres prac realizowanych przez ZRI Chrobok obejmował wykonanie:
- kotew liniowych gruntowych DSI typu Suspa DCP 6-9 w ilości 2.243 mb
- mikropali ϕ300 mm w ilości 952 mb
- drenów wierconych o średnicy do 150 mm w ilości 300 mb.

Termin realizacji: czerwiec - listopad 2015 r.

Budowa drogi ekspresowej S19 Lubartów - Kraśnik

Budowa drogi ekspresowej S19 Lubartów - Kraśnik na odcinku od węzła Dąbrowica (bez węzła) do węzła Konopnica (wraz z węzłem) i połączeniem z istniejącą DK nr 19 wraz z przełożeniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od węzła Konopnica do DK nr 19.

Wykonane prace polegały na zabezpieczeniu wykopu na odcinku ok. 70 mb w międzytorzu linii kolejowej nr 7 Warszawa - Dorohusk. Głębokość wykopu do 12 m p.p.t. Celem zabezpieczenia było umożliwienie przesuwu prefabrykowanych części obiektu WK-6 trasy S-19.

Zakres prac zrealizowanych przez ZRI Chrobok obejmował:
- sporządzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego zabezpieczenia
- wbicie ściany kotwiącej z grodzic stalowych długości do 7 m na odcinku ok. 70 mb
- wykonanie odwiertów oraz montaż słupów ścianki berlińskiej HEB 300 długości 6÷14 m w ilości łącznej 24 szt. na odcinku ok. 70 mb
- wbicie grodzic stalowych długości 3÷7 m jako opinki wypełniającej przestrzeń pomiędzy słupami HEB 300
- w pierwszym etapie wiercenie, metodą przewiertu sterowanego, ściągów stalowych długości ok. 20 m w czterech rzędach, w ilości 12 ÷ 24 szt. w każdym oraz w drugim etapie układanie ściągów w wykopie
- montaż kleszczy w czterech rzędach na ścianie w międzytorzu oraz na ścianie kotwiącej celem sprężenia ściągów
- montaż opinki drewnianej poniżej grodzic stalowych
- demontaż zabezpieczenia.

Termin realizacji: kwiecień - czerwiec 2016 r.

Rozbudowa dworca MDA przy ul. Bosackiej 18 w Krakowie

Firma Chrobok wykonała tymczasowe zabezpieczenie wykopu ścianką berlińską na odcinku 92 mb oraz wzmocnienie gruntu kolumnami jet-grouting.

Termin realizacji: wrzesień - grudzień 2015 r.

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej nr 1930 R Żarnowa - Glinik Zaborowski

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej nr 1930 R Żarnowa - Glinik Zaborowski w m. Żarnowa w km 0+910 - 0+980

ZRI Chrobok w ramach stabilizacji osuwiska w Żarnowej wykonało mikropale kotwiące w systemie samowiercącym w ilości 1644 mb Termin realizacji: lipiec - wrzesień 2015 r.

Budowa Centrum Handlowego Serenada w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza

Zakres prac realizowanych przez ZRI Chrobok obejmował:

- Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami DSM średnicy fi 900 mm długości do 10m - 9943 mb
- Wbicie i wyrwanie wibromłotem grodzic stalowych długości do 15 m - 356 mb
- Wciśnięcie i wyciągnięcie prasą hydrauliczną grodzic stalowych długości do 15 m - 200 mb
- Montaż i demontaż ram, rozpór stalowych - ok. 250 t
- Wykonanie systemowych kotew gruntowych o nośności do 760 kN - 5730 mb
- Projekt technologiczny zabezpieczenia wykopu i wzmocnienia gruntu
 -Monitoring drgań

Termin realizacji: październik 2015r. - wrzesień 2017r.

   
     

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bóżniczej w Poznaniu

Na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bóżniczej w Poznaniu, od lipca 2016 roku, wykonujemy zabezpieczenie wykopu za pomocą tymczasowej ścianki szczelnej pogrążanej za pomocą prasy hydraulicznej oraz palisady jet-grouting.

 
 

Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Grzegórzecka 69 w Krakowie - Wiślane Tarasy

Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul Grzegórzecka 69 w Krakowie.

Zakres robót:

- tymczasowe zabezpieczenie wykopu na odcinku 361,6 mb

- wykonanie ścianki stałej z grodzic GU7S

- wykonanie pali jet-grouting średnicy 800 mm pod żuraw wieżowy

- montaż rozparcia i kotew gruntowych

Termin realizacji: listopad 2016 - grudzień 2017

 

 

 

Kompleksowe wykonanie budynku A4 i budynku A5 w Krakowie przy ul. Wrocławskiej

Kompleksowe wykonanie Budynku A4 i Budynku A5 wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą, w tym drogami, miejscami postojowymi, chodnikami i zielenią w Krakowie przy ul. Wrocławskiej.

Zakres robót:

- tymczasowe zabezpieczenie wykopu ścianką szczelną wraz z kotwieniem i rozparciem

- monitoring drgań

- projekt wykonawczy zabezpieczenia

Termin realizacji: luty 2017 - wrzesień 2017

 

Przebudowa mostu przez rzekę Czarną w ciągu drogi powiatowej Nr 1814W w m. Nieporęt

W związku z przebudową mostu przez rzekę Czarną w miejscowości Nieporęt wykonaliśmy ściankę stałą z grodzic stalowych GU18N długości do 12 m.
Realizacja - sierpień 2014r

Przebudowa salonu BMW i MINI przy ul. Karkonoskiej we Wrocławiu

Na budowie salonu BMW i MINI przy ul. Karkonoskiej we Wrocławiu wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu ścianką tymczasową z grodzic stalowych na odcinku 250 mb. Okres realizacji: wrzesień 2011 - styczeń 2012

Przebudowa mostu nad rzeką Białą Przemszą w drodze powiatowej 4807S – w ciągu ul. Chwaliboskiej w Sławkowie

We wrześniu 2011 roku wykonaliśmy posadowienie pośrednie mostu nad rzeką Białą Przemszą w Sławkowie, za pomocą
jet-grouting średnicy 500 mm, zbrojonych IPE100.

Przebudowa mostu kolejowego nad Odrą w ramach linii kolejowej Wrocław - Poznań

W styczniu 2013 roku wbijaliśmy grodzice stalowe długości 12 m w ramach przebudowy Mostu Poznańskiego nad Odrą we Wrocławiu,
na tresie linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań.

Więcej artykułów…