Horyzontalne przewierty sterowane (Horizontal Direct Drilling - HDD) stosuje się do wykonania przewiertów z poziomu terenu w celu ominięcia przeszkód typu rzeka, droga, torowisko itp. Technologia ta ma zastosowanie do budowy:
- linii energetycznych, telefonicznych, kablowych, światłowodowych itp.,
- rurociągów tłocznych (wodociąg, gazociąg, kanalizacja),
- ściągów dla obudowy ścian wykopu.

Zakres zastosowania:
- ciągi o średnicach od 60 mm wykonywane prostoliniowo lub po łuku.

Sprzęt stosowany przez naszą firmę do wykonywania horyzontalnych przewiertów sterowanych:
- wiertnica Vermeer D80x100 o sile uciągu i przepychania 36t oraz maksymalnym momencie obrotowym 13560Nm przy 90
obr/min.
- wiertnica Vermeer D24x40 o sile uciągu i przepychania ponad 10t oraz maksymalnym momencie obrotowym 5423Nm przy 130 obr/min.
- wiertnica Vermeer D16x20A o sile uciągu 7t oraz maksymalnym momencie obrotowym 2712Nm przy 157 obr/min,
oraz maszyny pomocnicze w postaci mieszalników, recyclerów, urządzeń do lokalizacji uzbrojenia oraz kontroli trasy przewiertu.

Narzędzia potrzebne do wykonania prac związanych z przewiertami są zaprojektowane i wykonane przez naszą Firmę mają możliwość
elastycznego dostosowania się do różnorodnych warunków gruntowych i terenowych.

W sytuacjach, w których wymagane jest ułożenie bezwykopowo sieci o bardzo małych spadkach, nasza firma wykonuje prace w technologii mikrotunelowania. Technologia ta daje możliwość stałej kontroli spadku podczas wykonywania przewiertu. Każde zadanie dotyczące mikrotunelingu rozpatrywane jest pod kątem doboru odpowiedniej maszyny, prawidłowego i dokładnego wykonania bloków oporowych, usytuowania komór itp.
Przewierty w technologii mikrotunelingu wykonuje się dla budowy rurociągów dla przesyłu w sposób grawitacyjny lub tłoczny wszelkiego rodzaju mediów, m.in.:
- kanalizacja sanitarna, deszczowa, woda, c.o.,
- rurociągi technologiczne, przemysłowe, np. do przesyłu pary, gazów, cieczy specjalnych itp.
Stosowane są rury stalowe, żelbetowe, kamionkowe oraz HDPE. Wykonujemy również przepusty o przekroju skrzynkowym. Prace te prowadzone są bezwykopowo pod przeszkodami typu drogi, tory, rzeki w terenach mocno zurbanizowanych w celu uniknięcia dewastacji terenu jak również w przypadku płytko położonych sieci instalacyjny nadmiernie utrudniających lub uniemożliwiających roboty ziemne.

Nasza Firma prowadzi prace przewiertowe kompleksowo, przy użyciu własnego sprzętu i materiałów, wraz z wykonaniem tymczasowych komór nadawczych i odbiorczych, odpowiedniego bloku oporowego, oraz ewentualnym przeciąganiem rur przewodowych i wypełnieniem wolnej przestrzeni pomiędzy rurami. Do wykonania powyższych prac wykorzystuje się wiertnice poziome o odpowiednio dobranych parametrach pracy, tj. moment obrotowy oraz siły wciskającej rury, a także maszyny pomocnicze typu żurawie samochodowe, agregaty prądotwórcze itp.

Przewierty i przeciski poziome wykonuje się dla budowy rurociągów do przesyłu w sposób grawitacyjny lub tłoczny wszelkiego rodzaju mediów, m.in.
- kanalizacja sanitarna, deszczowa, woda, c.o.,

- rurociągi technologiczne, przemysłowe, np. do przesyłu pary, gazów, cieczy specjalnych itp.

Stosowane są rury stalowe, żelbetowe, kamionkowe oraz HDPE. Wykonujemy również przepusty o przekroju skrzynkowym.
Prace te prowadzone są bezwykopowo pod przeszkodami typu drogi, tory, rzeki w terenach mocno zurbanizowanych w celu uniknięcia dewastacji terenu jak również w przypadku płytko położonych sieci instalacyjny nadmiernie utrudniających lub uniemożliwiających roboty ziemne.

Nasza Firma prowadzi prace przewiertowe kompleksowo, przy użyciu własnego sprzętu i materiałów, wraz z wykonaniem tymczasowych komór nadawczych i odbiorczych,
odpowiedniego bloku oporowego, oraz ewentualnym przeciąganiem rur przewodowych i wypełnieniem wolnej przestrzeni pomiędzy rurami. Do wykonania powyższych prac wykorzystuje się wiertnice poziome o odpowiednio dobranych parametrach pracy, tj. moment obrotowy oraz siły wciskającej rury, a także maszyny pomocnicze typu żurawie samochodowe, agregaty prądotwórcze itp.

W zależności od potrzeb Zamawiającego oraz stanu istniejących rurociągów wykonujemy następujący zakres usług mających na celu poprawę ich kondycji:
- czyszczenie hydrauliczne,
- czyszczenie mechaniczne,
- cementowanie.
Cementowanie ma za zadanie przedłużyć żywotność nadszarpniętych konstrukcji rurociągów oraz spowolnić korozję.