Budowa Elektrowni Wodnej w Kędzierzynie - Koźlu

W ramach budowy Małej Elektrowni Wodnej w Kędzierzynie - Koźlu wykonywaliśmy kompleksowe zabezpieczenie wykopu
ściankami szczelnymi.
Termin realizacji - od września 2011 r. do grudnia 2012 r.