Budowa dwupoziomego skrzyżowania drogi z torami kolejowymi w km 27,224 linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia w ciągu ulicy Aleja Róż i ulicy Krakowskiej w Legionowie

Od lutego 2012 roku prowadziliśmy roboty na budowie skrzyżowania dwupoziomego drogi z torami w ulicy Aleja Róż oraz ulicy Krakowskiej w Legionowie w zakresie:
- ścianki z grodzic stalowych,
- poziomej przesłony przeciwfiltracyjnej w technologii iniekcji wysokociśnieniowej jet-grouting.