Budowa drogi ekspresowej S19 - obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej

W ramach budowy obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej wykonujemy podpory tymczasowe w osiach B i G wraz z
rusztem stalowym dla podparcia szalunków ustroju nośnego mostu MS-3 przez rzekę Tyśmienicę. W tym celu wbiliśmy
rury stalowe średnicy 508x10 m długości 14-16 m.