Budowa Drogi Ekspresowej S8 od węzła Konotopa do Prymasa Tysiąclecia

Od września 2008 do marca 2010 roku prowadziliśmy prace na budowie S8 - Trasa Armii Krajowej w Warszawie. Nasz zakres obejmował:

  • wykonanie poziomej przesłony przeciwfiltracyjnej metodą jet-grouting dla tunelu drogowego i kolejowego,
  • wykonanie pionowej przegrody z grodzic stalowych GU7-600,
  • opracowanie projektu technologiczno-wykonawczego.