Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic Miasta)

Pod koniec 2012 roku na budowie drogi dojazdowej do węzła Dąbrowica w Lublinie wykonaliśmy ściankę z grodzic PCV GW580 długości 4m. Grodzice winylowe wbijane były na odcinku ok. 200 mb.