Budowa Centrum Nanotechnologii B, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parkingu podziemnego Politechniki Gdańskiej

Na budowie Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej prowadziliśmy roboty geotechniczne od kwietnia 2013r. do grudnia 2014r. Zakres robót obejmował:
- zabezpieczenie wykopu ścianką z grodzic stalowych GU18N pogrążaną za pomocą prasy hydraulicznej i wibromłotów,
- kotwienie ścianki jw. kotwami GONAR R38N,
- wykonanie mikropali iniekcyjnych pod płytą fundamentową, średnicy 250 mm, zbrojonych prętami SAS 670/800,
- iniekcję niskociśnieniową w technologii jet-grouting pod budynkiem Audytorium Novum i Kuźni.