Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Grota Roweckiego w Krakowie

Na budowie obiektu wielorodzinnego przy ul. Grota Roweckiego w Krakowie wykonaliśmy roboty związane z zabezpieczeniem wykopu za pomocą ścianki berlińskiej wraz z opracowaniem projektu wykonawczego. Konstrukcję ścianki stanowiły dwuteowniki stalowe IPE400 instalowane we wcześniej nawiercone otwory o średnicy 500 mm z zabetonowaną podstawą. Ścianka dodatkowo została wzmocniona kotwami gruntowymi systemu GONAR.