Budowa budynku mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną oraz parkingiem naziemnym przy ul. Okrzei w Warszawie

Na budowie budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Okrzei w Warszawie wykonaliśmy tymczasową ściankę szczelną z grodzic stalowych.
Nasz zakres obejmował:
- wciśnięcie grodzic stalowych GU16-400 z wykorzystaniem prasy hydraulicznej na odcinku 115 mb,
- palisadę z kolumn jet-grouting średnicy do 600 mm - 272 mb,
- opracowanie projektu technologicznego.
Termin realizacji: kwiecień - wrzesień 2015 r.