Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego we Wrocławiu

Dla inwestycji przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego wykonaliśmy tymczasowe zabezpieczenie wykopu ścianką szczelną.
Zakres wykonywany przez naszą firmę:
- palisada z kolumn jet-grouting średnicy 600mm, zbrojona kształtownikami stalowymi,
- wzmocnienie ściany fundamentowej istniejącego budynku (podbicie fundamentu),
- szczelna tymczasowa z grodzic GU długości do 9m pogrążana za pomocą prasy hydraulicznej,
- roboty ziemne wraz z wywozem i utylizacją urobku,
- projekt wykonawczy zabezpieczenia wykopu.
Termin realizacji: marzec 2015r. / grudzień 2015r.