Budowa budynku handlowo-usługowego w Kielcach przy ul. IX Wieków Kielc, Cichej i M. Pelca

W okresie lipiec - listopad 2013r. wykonaliśmy tymczasowe zabezpieczenie wykopu grodzicami stalowymi GU16-400 wbijanymi na głębokość do 9m na odcinku 160 mb dla budowy obiektu przy ul. Cichej / IX Wieków Kielc w Kielcach.