Budowa Budynku Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej

ZRI Chrobok wykonuje palisadę w technologii CFA - pale o średnicy 500 mm długości od 6 do 8 m - na odcinku 66 mb.