Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych 69 i 71 CASA FELIZ przy ul. Żabiniec w Krakowie

Przy ul. Żabiniec w Krakowie wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu dla dwóch etapów inwestycji CASA
FELIZ.
Zakres robót wykonanych obejmował:
- projekty technologicznego dla każdego z etapów,
- wbicie i wyrwanie grodzic stalowych na odcinku ok. 140 mb,
- tymczasowe ramy i rozpory stalowe,
- monitoring drgań sąsiednich obiektów.
Realizacja: sierpień 2014r. - październik 2015r.