Budowa autostrady A4 Węzeł Sośnica - Węzeł Wirek

Na budowie autostrady A4 na odcinku Sośnica - Wirek wykonaliśmy:
- zabezpieczenie wykopu ścianką szczelną stałą z grodzic G62 oraz AU16 dla podpór obiektów mostowych - grodzice długo 14 m,
- zabezpieczenie wykopu liniowego ścianką tymczasową na czas budowy kanalizacji deszczowej - grodzice długości 7 - 9 m
Termin realizacji: czerwiec 2002r. - wrzesień 2004r.