Budowa Autostrady A4 - Kontrakt nr 7

Kontrakt nr 7 budowy Autostrady A4 na odcinku od węzła Kleszczów do węzła Sośnica obejmował
m.in. budowę obiektu mostowego pod ulicą Pszczyńską w Gliwicach.
Nasza firma wykonała zabezpieczenie istniejącej DK nr 44 na czas budowy obiektu nr E(Mo)019.
Wykonaliśmy ściankę z grodzic stalowych PU32 oraz G62 wbijaną w pasie rozdziału.