Budowa autostrady A2, odcinek Koło - Dąbie

Na budowie odcinka autostrady A2 Koło - Dąbie wykonaliśmy ścianki szczelne dla obiektów mostowych: 163A, 168, 168A, 169, 173, 177 i 177A.
Wykonaliśmy:
- ściankę stałą z grodzic stalowych G62,
- ściankę tymczasową z grodzic stalowych G62,
- montaż i demontaż ram z kształtowników stalowych,
- uszczelnienie zamków grodzic - na podporach obiektu mostowego nad rzeką Wartą.
Termin realizacji: październik 2004r. - sierpień 2006r.