Budowa Autostrady A1 - Węzeł Sośnica

Na połączeniu Autostrady A1 z Autostradą A4 w Gliwicach powstał największy w Polsce węzeł autostradowy. Nasza
firma wykonywała tam roboty związane z zabezpieczeniem wykopów ścianką z grodzic stalowych.