I etap budowy kompleksu biurowego przy ul. Swobodnej/Borowskiej we Wrocławiu

Od sierpnia 2011r. do lipca 2012r. prowadziliśmy prace związane z zabezpieczeniem wykopu tymczasową ścianką
stalowych na budowie budynków biurowych przy ul. Swobodnej i Borowskiej we Wrocławiu. Ścianka szczelna, częściowo kotwiona systemem GONAR, wbijana i wciskana była na odcinku ok. 200 mb.