Generalne wykonawstwo robót pn.: Komisariat Policji Gdańsk – Śródmieście – budowa nowej siedziby wraz z opracowaniem projektu wykonawczego

Zakres wykonany przez naszą firmę:
- tymczasowa ścianka szczelna z grodzic GU20N,
- rozparcie ścianki szczelnej,
- projekt wykonawczy zabezpieczenia wykopu.
Termin realizacji: kwiecień 2015r. / grudzień 2015r.