Szczegółowy zakres robót obejmował:

- wykonanie głębokich drenów wierconych średnicy 200mm długości do 20m,

- wykonanie mikropali kotwiących w systemie prętowym SAS 670/35 średnicy 200 mm długości do 15m,

- wykonanie gwoździ gruntowych w systemie Dywi Drill R51-800 średnicy 165 mm długości do 12m.

 Realizacja: październik 2015 r. - marzec 2016 r.