Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Brzesko – Wierzchosławice w km od 479+000 do km 499+800

Zimą, na przełomie 2011 i 2012 roku wykonywaliśmy kolumny jet-grouting o średnicy 800 mm wraz z próbnym obciążeniem