Kolektor ogólnospławny Centrum w Krakowie - etap I

Na budowie kolektora ogólnospławnego Centrum w Krakowie wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu tymczasową ścianką
z grodzic stalowych dla 7 komór roboczych do mikrotunelingu. Nasz zakres robót obejmował wbicie grodzic stalowych PU32 na głębokość 13m, następnie wbicie grodzic stalowych G62 na głębokość do 8m (po wykonanie pierwszego etapu komory), montaż ram i rozpór.
Terminy realizacji: kwiecień 2003r. - grudzień 2003r.