Modernizacja linii kolejowej Kraków - Medyka - granica państwa na odcinku Podłęże - Bochnia

Na czas przebudowy jednego z wiaduktów nad torami PKP linii E30 na odcinku Podłęże - Bochnia wykonywaliśmy ściankę z grodzic stalowych GU16-400.