Dostosowanie Trasy Armii Krajowej do parametrów Drogi Ekspresowej S-8 na odcinku Węzeł Modlińska - Węzeł Piłsudskiego w Markach

Od listopada 2009 do lipca 2012 roku prowadziliśmy roboty związane z zabezpieczeniem wykopu na czas remontu obiektów inżynierskich w ramach dostosowywania Trasy Armii Krajowej do parametrów Drogi Ekspresowej S-8 na odcinku od Węzła Modlińska do Węzła Piłsudskiego w Markach.