Dostosowanie Trasy Armii Krajowej do parametrów Drogi Ekspresowej S-8 na odcinku Węzeł Modlińska - Węzeł Piłsudskiego w Markach - mur oporowy z grodzic AZ28

Nasza firma pogrążała ścianki z grodzic stalowych AZ28 stanowiącej mur oporowy na budowie Trasy Armii Krajowej do parametrów Drogi Ekspresowej S-8 na odcinku od Węzła Modlińska do Węzła Piłsudskiego w Markach. Grodzice długości od 5 do 11 m wbijane były na odcinku 250 mb.