Budynek mieszkalny przy ul. Walerego Sławka w Krakowie

Zabezpieczenie wykopu ścianką tymczasową z grodzic stalowych GU16-400 na odcinku ok. 100 mb na budowie budynku
mieszkalnego przy ul. Walerego Sławka w Krakowie.