Budynek biurowy przy ul. Gancarskiej w Częstochowie

Dla zabezpieczenia wykopu pod budynek biurowy przy ulicy Gancarskiej 34 w Częstochowie wciskaliśmy grodzice stalowe
szerokości 400 mm długości do 9m.