Budowa, modernizacja, wałów rzek Wisłoki, Jasiołki, Ropy oraz potoków Warzyckiego i Słonego oraz odcinkowe zabezpieczenie brzegów Wisłoki i potoku Warzyckiego

We wrześniu i październiku 2012 roku wykonaliśmy ściankę szczelną z grodzic stalowych GU7S długości 4m, 5m i 6m w ramach modernizacji wałów Wisłoki w okolicach Jasła.