Budowa sieci wodociągowej w Brzeszczach

Przewiert sterowany dla sieci wodociągowej w ulicy Bielskiej w Brzeszczach, rurą HDPE Ø 225 mm