Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych bulwarów nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu

Stałą ściankę szczelną z grodzic stalowych GU16-400 oraz GU20N, długości do 10m wykonaliśmy w ramach modernizacji
bulwarów odrzańskich w Raciborzu.