Budowa podziemnej sieci ciepłowniczej w ramach inwestycji: Wykonanie zasilania Magistrali Wschodniej oraz południowej ze Źródła Łagisza

W ramach budowy sieci ciepłowniczej 2 x DN600 od komory 1325C8 do komory 1322C11 dla Magistrali Wschodniej i Południowej ze Źródła Łagisza wykonaliśmy przewierty poziome średnicy 1016x14 mm. Długość przewiertów: 2x63 mb oraz 2x22 mb.
Termin realizacji: czerwiec - lipiec 2015r.