Budowa obiektu Afrykarium - Oceanarium wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o. przy ul. Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu

W kwietniu 2012 r. rozpoczęliśmy wykonywanie robót związanych z kompleksowym zabezpieczeniem wykop ścianką szczelną z grodzic stalowych dla Afrykarium - Oceanarium na terenie ZOO we Wrocławiu. Zabezpieczamy wykop po obwodzie na odcinku ponad 500 mb. Ścianka zdemontowana została jesienią 2013r.