Budowa nowej linii powlekania taśm w Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Świętochłowicach

W ramach tej budowy wykonaliśmy tymczasowe zabezpieczenie ścian wykopu grodzicami stalowymi G62 i PU32, częściowo kotwionymi systemem GONAR. Dodatkowo wykonaliśmy pale w technologii jet-grouting średnicy 700-1600 mm, zbrojone rdzeniem sztywnym. Całość tych robót oparta była na opracowanym przez nas projekcie wykonawczym konstrukcji.
Termin realizacji: wrzesień 2005 r. - styczeń 2006 r.