Budowa mostu stałego oraz tymczasowego mostu objazdowego na rz. Wisłoka w m. Jaworze Górne w ciągu DK nr 73 relacji Pilzno - Jasło

Na budowie mostu na Wisłoce w Jaworzu Górnym wykonaliśmy następujące roboty:
- ścianki z grodzic stalowych,
- wbijanie rur stalowych średnicy 508 mm.
Termin realizacji: kwiecień - wrzesień 2007 r.