Budowa mostu stalowego w km 167,561 na Linii 068 Lublin - Przeworsk

W ramach budowy mostu kolejowego relacji Lublin - Przeworsk na rzece Wisłoce 65 wykonaliśmy przewierty sterowane i
szczelne.
Zakres wykonany przez naszą firmę:
- przewierty sterowane rurami HDPE 125 - 200 mm, długości do 135 mb,
- ścianka szczelna tymczasowa z grodzic GU długości do 7m dla dwóch podpór,
- ścianka szczelna stała z grodzic GU16N długości do 14m - ok. 200 mb - dla kilku podpór starego i nowego mostu, część
wbijanych pod istniejącym przęsłem,
- montaż ram i rozparć,
- ściągi gruntowe SAS,
- projekt wykonawczy zabezpieczenia wykopu.
Termin realizacji: październik 2014r. / marzec 2015 r.