Budowa kompleksu mieszkalnego „La Cascade”, zlokalizowanego w Warszawie, w dzielnicy Bielany, przy ul. Bogusławskiego

Jesienią 2012r. wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu tymczasową ścianką z grodzic stalowych na budowie kompleksu
mieszkalnego La Cascade przy ul. Bogusławskiego w Warszawie. Grodzice wbijane były po obwodzie wykopu na odcinku 180 mb.