Budowa kolektora Ślęża w ramach Autostradowej Obwodnicy Wrocławia

W ramach budowy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia nasza firma wykonała odcinek kolektora Ślęża długości około
1.000 mb w technologii mikrotunelinu rurami polimerobetonowymi DN1600 mm. Oprócz tego wykonaliśmy umocnienia
wykopów ściankami z grodzic stalowych dla naszych komór roboczych oraz na potrzeby kanalizacji.